Teflonowanie, czyli nakładanie powłok anty-adhezyjnych


Politechnika Lubelska pod nadzorem Pani Izabela Miturska przeprowadziła na nasze zlecenie badania powłok anty-adhezyjnych ze specjalnym zastosowaniem dla produkcji foremników transformatorów suchych-żywicznych.

Powłoka ta nosi potoczną nazwę „teflon” a proces nakładania „teflonowanie”.

Za wynalazcę teflonu uznaje się amerykańskiego pracownika firmy DuPont – inżyniera Roy Plunkett.

Chcesz zabezpieczyć swoją konstrukcję, formę w ten właśnie sposób?

Kontaktuj się z nami.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Poli(tetrafluoroetylen)

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.