Nowości

Foremniki stalowe do cewek transformatorów z wykorzystaniem specjalistycznej obróbki powierzchni za pomocą powłoki antyadhezyjnej posiadają cechy i funkcjonalność świadczące o ich znaczącej wartości dla odbiorców końcowych.  W wyniku zastosowania powłoki antyadhezyjnej zmniejszone zostaje przywieranie żywicy wykorzystywanej do produkcji cewek do ścian foremnika oraz potrzebna jest mniejsza siła do demontażu próbek.

Obecnie występujące na rynku foremniki stalowe przeznaczone do produkcji cewek transformatorowych  nie posiadają powłok wewnętrznych, przez co zalewana w nich żywica przywiera do ścian i utrudnia to demontaż zastygniętej cewki. Sprawia to, iż teraz foremniki ulegają szybkiej degradacji, niekiedy używane są tylko jednokrotnie. Wynika to z faktu, iż do rozłączenia cewki oraz foremnika konieczne jest użycie dużej siły, która negatywnie wpływa na konstrukcję foremnika, a w skrajnych sytuacjach  może doprowadzić do uszkodzenia samej cewki.

Dzięki zastosowaniu nowej powłoki nie jest konieczne użycie tak dużej siły do demontażu jak dotychczas. Mniejsza przywieralność do powierzchni foremnika pozwala na separację gotowego elementu żywicznego bez konieczności i planowania skomplikowanego procesu wymagającego zaangażowania wielu pracowników oraz urządzeń mechanicznych.

Niektórzy producenci cewek transformatorowych i innych wyrobów odlewanych z żywicy przed zalaniem foremnika dodatkowo zabezpiecza go poprzez wygrzewanie. Sprawia to, iż proces produkcyjny u klienta końcowego znacznie się wydłuża, co generuje dodatkowe koszty związane z koniecznością zapewnienia dłuższego czasu przechowywania w odpowiednich warunkach.  Aktualnie proces produkcji cewki transformatorowej trwa nawet 12h, natomiast dzięki wprowadzeniu nowych foremników do cewek transformatorów z wykorzystaniem specjalistycznej preparacji powierzchni za pomocą powłoki antyadhezyjnej opartej o materiały na bazie polimerów fluorowych  typu PFA czas ten ulegnie skróceniu do ok 4 godzin.

Ze względu na różnorodność foremników stalowych cena jednostkowa wynosi:
45zł/kg netto